Vytlačiť 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 

2 % z daní pre Gymnázium Jána Adama RaymanaDve percentá dané

Ďakujeme!

   Budova Gymnázia J. A. Raymana v Prešove

... sa zapojilo do vzdelávacieho programu JA Slovensko.

... sa zapojilo do programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

... získalo diplom "Na ceste k Zelenej škole".

... získalo ocenenie Európska značka pre jazyky.