Vytlačiť 

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine (4. február) a Dňa výskumu rakoviny (7. marec) organizuje Nadácia výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV 9. ročník edukačno - popularizačného projektu Vedecké dielne onkológia
Ďakujeme trojčlennému vedeckému tímu z Nadácie výskum rakoviny, ktorý bol na besede v 3.C dňa 13.2.2019, za pútavé a vhodnými metódami podané informácie týkajúce sa nádorových ochorení, ich prevencie, vzniku a možností liečby.

Prajeme veľa pracovných úspechov.

Žiaci 3.C

 

20190213 130714        20190213 124936

 

20190213 125017          20190213 125408