Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na máj a jún, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 06. 05. 2019.

 

 

Máj 2019

 

Jún 2019