Vytlačiť 

Dňa 13. 11. 2019 sa žiaci II. Askupina štvrtákov SNS-károv zúčastnili v doprovode svojich vyučujúcich (Z. Dudová a  M. Gajdoš) čítania „Živých kníh“ v rámci akcie UNESCO Philosophy Day/Night. Témou aktuálneho ročníka je DÔSTOJNOSŤ, ku ktorej sa cez svoje príbehy vyjadrili záchranár-paramedik, terénny sociálny pracovník, klinická psychologička, špeciálna pedagogička, bývalý rím.-kat. kňaz a pedagóg a dôstojník colného úradu.

UNESCO Philosophy Day/Night sa koná od roku 2005 pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý sa pripomína celosvetovo vždy v tretí novembrový štvrtok. Cieľom aktivít počas tohto dňa je zdôraznenie a uctenie si prínosu filozofie pre všetky oblasti ľudského myslenia prostredníctvom prednášok, textových seminárov a workshopov pre verejnosť, ktorých zámerom je priblížiť filozofické, etické a estetické myslenie.