Vytlačiť 

 

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali a súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom alebo mimoškolskou činnosťou na našej škole?

Kontaktujte nás osobne, telefonicky či elektronickou poštou (e-mailové adresy zamestnancov a žiakov školy).

 

logoSkVP m