Vytlačiť 

 

Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky k vybranej téme.

Na začiatku každého certifikačného obdobia sa realizuje environmentálny audit, ktorý  koordinuje kolégium podľa poskytnutých pracovných listov. Na realizácii auditu sa podieľajú najmä žiačky a žiaci, resp. pedagogický, nepedagogický personál školy.