Vytlačiť 

 

Všeobecne záväzným nariadením PSK bol stanovený počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 na Gymnáziu Jána Adama Raymana – 7902 J gymnázium na 3 triedy na štvorročnom gymnáziu.

Odbor školstva OÚ v Prešove svojím rozhodnutím stanovil pre Gymnázium Jána Adama Raymana v prijímacom konaní do prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (príma) 1 triedu.

Dôležité informácie pre prijímanie na vzdelávanie v stredných školách podľa § 63 a § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Uvedené informácie platia pre štvorročný aj osemročný vzdelávací program na Gymnáziu Jána Adama Raymana.