Vytlačiť 

 

Naša škola sa zapojila do programu Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) – ide o vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE) a je určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

Našou úlohou je vybrať si jednu z ponúkaných environmentálnych tém vo svojom regióne a rozpracovať ju na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentovať širokej verejnosti novinárskou formou (fotografia, článok alebo video). Zapojení žiaci majú možnosť absolvovať odborné workshopy a exkurzie. Profesionálnu záštitou nad programom má Slovenský syndikát novinárov.

Bližšie informácie môžete získať: http://www.mladireporteri.sk/o-programe/o-nas alebo u koordinátoriek Zelenej školy.