Vytlačiť 

PRIESKUM ZAMERANÝ NA VZŤAH STREDOŠKOLÁKOV K VZDELÁVANIU, ICH PLÁNY PO SKONČENÍ ŠTÚDIA A DIGITÁLNU GRAMOTNOSŤ

TEST ÚROVNE INFORMATICKÉHO MYSLENIA

 

TESTY BÁDATEĽSKÝCH SPÔSOBILOSTÍ

cez tento odkaz sa viete dostať ku bádateľským testom pre základné aj stredné školy. V danej kategórii nájdete vstupné, výstupné a testy po 6 mesiacoch od výstupu.

 

VSTUPNÉ TESTOVANIE je ukončené, momentálne prebieha výstupné a testovanie po 6 mesiacoch od výstupného testovania. SÚRNE prosíme hlavne o vyplnenie výstupného testu žiakov, ktorí vstup absolvovali DO JÚNA 2019 (v ktoromkoľvek teste). Žiaci, ktorí absolvovali VÝSTUPNÉ TESTOVANIE DO JÚNA 2019 môžu vypĺňať posledné tretie
testovanie PO 6 MESIACOCH od výstupu.

Prihlasovacie údaje žiakom poskytnú triedni učitelia.