Vytlačiť 

 

  1. Test bádateľských spôsobilostí je dostupný po prihlásení sa zadaním prihlasovacích údajov.

  2. Test informatického myslenia je dostupný po zadaní kľúča (totožný s prihlasovacím menom).

Prihlasovacie údaje žiakom poskytnú triedni učitelia.