Celoštátne kolo biologickej olympiády

18. 4. 2007 - 22. 4. 2007

Slávnostné otvorenie súťaže v priestoroch GJAR - streda 18. 4. 2007
Prezentácie projektov kategórie A, B, C - štvrtok 19. 4. 2007
Beseda účastníkov BiO kategórie B s Ing. Lukáčom z Lesoochranárskeho združenie VLK - štvrtok 19. 4. 2007
Vyhodnotenie projektovej časti kategórie A, B, C - piatok 20. 4. 2007
Teoreticko - praktická časť kategórie A - sobota 21. 4. 2007
Teoreticko - praktická časť kategórie B - sobota 21. 4. 2007
Detailná atmosféra súťaže - sobota 21. 4. 2007
Diskusia po súťaži - sobota 21. 4. 2007
Vyhodnotenie teoreticko - praktickej časti kategórie A a B - nedeľa 22. 4. 2007