Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave. [obrázok: 4/14]

9. 11. 2011

obrázok 4 z Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave.