Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 6/40]

28. 09. 2011

obrázok 6 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga