Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 7/40]

28. 09. 2011

obrázok 7 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga