Dni finančného spotrebiteľa [obrázok: 25/26]

23. 10. - 24. 10. 2019

obrázok 25 z Dni finančného spotrebiteľa