Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 10/21]

učitelia a učebne

obrázok 10 z Gymnázium J. A. Raymana
Multimediálna učebňa, pohľad k tabuli