Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 4/21]

učitelia a učebne

obrázok 4 z Gymnázium J. A. Raymana
Celkový pohľad na budovu