Gymnázium Jána Adama Raymana, šk. rok 2018/19
eKRONIKA
GJAR zelené aktivity cestujeme spolužiaci pokusy benefičný koncert oddychová zóna Erazmus+ šport ŽŠR súdržnosť Raymanov týždeň Mudroňka GJARFEST Maturanti ples kreativita hravenisko fyzika spomienky ECDL experimentovanie
Spracovali žiaci 2. a 3. ročníka, INFORMATIKA, záverečný projekt v téme multimédia + zm:)