STAROVEKÁ ARCHITEKTÚRA

Starovek je obdobie svetových dejín, ktoré sa začína vznikom prvých štátov (okolo 3 000 pred Kristom –Sumerská ( neskôr Perzká ríša ), Egypt, Rím, Antické Grécko a končí sa rokom 476 ( zánik Západorímskej ríše ).

Za kultúrny prechod medzi pravekom a starovekom sa pokladá objavenie písma .

Egyptská kultúra - bolo umenie, z ktorého sa zachovali maľby a pohrebné stavby ( pyramídy ) postavené z veľkých kamenných blokov - až dodnes.  Tieto mohutné stavby – pyramídy sa stavali v spojitosti s náboženským životom a slúžili ľuďom ako hrobky. Boli technicky dokonalé, umelecky vyzdobené nástennými maľbami a hieroglyfmi.

Najznámejšími pyramídami sú Chuffevova pyramída, kt. je súčasťou troch Pyramíd v Gíze. Najmenšou pohrebnou stavbou, kt. bola predchodcom pyramid, bola
mastaba. Malá budova v tvare zrezaného ihlana. Do pyramíd sa pochovávali len faraóni a ich manželky.

Stavali sa taktiež skalné chrámy: najznámejší chrám v
Abú Simbel.

Antická architektúra ( Grécka i Rímska )
- vznikla akoby spojením dvoch kultúr
gréckej architektúry založenej na systéme mohutných pilierov a valených klenieb. Spojenie oboch systémov sa uskutočňuje na stavbách pre verejný život spoločnosti ( divadlá, amfiteátre a pod. ), zatiaľ čo úžitkové stavby ( akvadukty ... ) si dlho uchovávajú svoj pôvodný, v podstate etruský technický charakter. Najstaršie chrámy z prvých rokov republiky sú zasa čisto helenistické, hoci neskôr nadobúdajú špecificky rímsku tvárnosť.
  Najznámejšou stavbou z
Gréckej architektúry bol súbor budov postavený na vrchole kopca, s hlavnou budovou - Parthenón. Chrám bol postavený vedľa komplexu ďalších stavieb na Akropole. Bol to hlavný chrám antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes.


  Typickou a zároveň najväčšou známou stavbou z
Rímskej architektúry, kt. existuje dodnes je Vespasiánov amfiteáter (už len 2/3), tiež známy ako Koloseum. Pôvodne malo kapacitu 45 000 až 50 000 divákov a dokázali ho vyprázdniť v priebehu 5 minút.