Protokol č.1

 

Téma: Zmesi,ich vlastnosti a spôsoby oddeľovania

Úloha:1.Oddeliť kuchynskú soľ od kriedy

           2.Oddeliť farebné zložky farby

           3.Oddeliť farbivo od vody

Princíp:        

 

Skupenstvo

Príklad

Metóda

Princíp metódy

s + s

železné piliny

 

magnetické vlastnosti

 

drevené piliny

 

jednej zložky

 

zrno,plevy

vejačka

hmotnosť častíc jednej

 

 

 

zložky

 

piesok,drevené

sedimentácia

hmotnosť častíc jednej

 

piliny

 

zložky

 

jód + piesok

sublimácia

schopnosť jednej zložky

 

 

 

sublimovať

 

jód + piesok

rozpustnosť

rozpustnosť jednej zložky

 

 

 

v etanole

s + l

piesok + voda

sedimentácia

veľkosť častíc

 

piesok + voda

filtrácia

veľkosť častíc

 

žmýkačka

odstredivka

odstredivá sila

 

 

centrifugácia

 

 

piesok + voda

odparovanie

teplota varu kvapalnej zložky

s + s

čaj

extrakcia

rozpustnosť jednej zložky

s + g

vysávač

filter(cyklóny)

veľkosť častíc

(dym)

 

 

 

l + g

hmla

zrážanie

hmotnosť častíc

(hmla)

 

sedimentácia

 

g + g

plynová maska

adsorbcia

schopnosť latky adsorbovať

l + l

čierne tablety

adsorbcia

jednu látku

l + l

alkohol + voda

destilácia

teplota varu zložiek

 

 

extrakcia

 

 

farebné zložky

chromatografia

rozpustnosť zložiek

 

 

 

v rozpúšťadle

 

modra skalica

kryštalizácia

teplota kryš.zložiek

 

 

zrážanie

schopnosť látky dávať

 

 

 

zrazeninu

g + g

kyslík vo vzduchu

skvapalnenie

teplota skvapalnenia

 

 

                   

Pomôcky:1.skúmavka,filtračná aparatúra

                2.filtračný papier,striekačka

 

Chemikálie:1.NaCl,krieda

                    2.atrament

                    3. metyloranž,čierne tablety

 

 

Postup práce:

1.Vyrobíme zmes z kriedy a soli.Pripravíme filtračnú aparatúru a skúmavku

   Zmes dáme  do skúmavky a prilejeme trochu trochu vody.Potom filtrujeme

   cez filtračný papier  pri čom využijeme rozpustnosť soli vo vode.

 

2.Na filtračný papier nakreslíme fixou malý kruh.Pomocou striekačky prikvapkávame

   vodu,kým sa zložky farby neoddelia.Využijeme rozpustnosť látiek vo vode.

 

3.Do skúmavky nalejeme metyloranž a pridáme vodu.Potom tam dáme jednu čiernu

   tabletu a prefiltrujeme pomocou filtračného papiera.Využijeme adsorbciu čiernej

   tablety.                                                                                                                                                                                 

                       

Záver:Na cvičení sme precvičili 2 filtračné metódy.