School

Na základnú školu som chodieval, ako to už bolo spomínané, na Základnú školu na Bernolákovej ulici 21 v Prešove, čo je jej celý oficiálny názov. Od školského roku 2006/2007 chodievam na GJAR.

Profesori a predmety

1. ročník: Triedny profesor Mgr. Tomáš Mihaľák

 

Slovenský jazyk: Mgr. Juraj Sabol

Anglický jazyk: Mgr. Ješičová

Francúzsky jazyk: Mgr. Zuzana Bačová

Matematika: Mgr. Tomáš Mihaľák

Informatika: Mgr. Tomáš Mihaľák

Fyzika: RNDr. Miroslav Krajňák, PhD

Chémia: Mgr. Edita Hrinková

Biológia: RNDr. Tatiana Mergešová

Dejepis: Mgr. Marek Gajdoš

Telesná výchova: Mgr. Tabačko

Etická výchova: PaedDr. Zlata Dudová

 

2. ročník: Triedny profesor Mgr. Jana Kobulská

 

Slovenský jazyk: Mgr. Juraj Sabol

Anglický jazyk: Mgr. Ľuboslava Vašková

Francúzsky jazyk: Mgr. Zuzana Bačová

Matematika: Mgr. Martina Kušnírová

Informatika: Mgr. Zuzana Mackovjaková

Fyzika: Mgr. Jana Kobulská

Chémia: Mgr. Edita Hrinková

Biológia: PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková

Geografia: Mgr. Ľubica Kazimírová

Dejepis: Mgr. Marek Gajdoš

NOS: Mgr. Marek Gajdoš

Telesná výchova: Mgr. Peter Tomčák

Etická výchova: PaedDr. Zlata Dudová

 

3. ročník: Triedny profesor Mgr. Jana Kobulská

 

Slovenský jazyk: Mgr. Juraj Sabol

Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Petrovská

Francúzsky jazyk: Mgr. Zuzana Bačová

Matematika: Mgr. Martina Kušnírová

Informatika: PaedDr. Iveta Štefančínová

Fyzika: Mgr. Jana Kobulská

Chémia: Mgr. Jana Kobulská

Biológia: PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková

Geografia: Mgr. Ľubica Kazimírová

Dejepis: Mgr. Marek Gajdoš

NOS: Mgr. Marek Gajdoš

Telesná výchova: Mgr. Rastislav Pališčák

 

4. ročník: Triedny profesor Mgr. Jana Kobulská

 

Slovenský jazyk: Mgr. Juraj Sabol

Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Petrovská

Konverzácia v anglickom jazyku: PhDr. Mária Markovičová

Francúzsky jazyk: Mgr. Zuzana Bačová

Cvičenia z informatiky: Mgr. Peter Čech

Chémia: Mgr. Jana Kobulská

Cvičenia z chémie: Mgr. Jana Kobulská

Biológia: Mgr. Mária Kollárová

Seminár z biológie: Mgr. Mária Kollárová

Telesná výchova: Mgr. Peter Tomčák

Rozvrhy hodín

1. ročník


1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

Pondelok

FJ

SJ

M

D

F

F1

F2

Utorok

M

TV

B

CH

AJ

ETV


Streda

F

INF

M

FJ

INF

CH

B

Štvrtok

F

FJ

AJ

M

SJ

TV


Piatok

D

CH

M

B

SJ

AJ


 

2. ročník


1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

Pondelok

G

F

AJ

M

TV

FJ

CH1

Utorok

D

B

S

AJ

M

CH2


Streda

TV

NOS

ETV

INF

INF

B

F

Štvrtok

G

S

FJ

AJ

F

M


Piatok

D

CH

M

B

SJ

FJ


 

3. ročník


1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

Pondelok

M

F

SJ

FJ

NOS

TV

Utorok

SJ

G

AJ

CH

D

M


Streda

TV

M

FJ

INF

F

Štvrtok

FJ

F

AJ

INF

B

Piatok

D

G

M

AJ

SJ

CH

CH

 

4. ročník


1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

Pondelok

TV

KAJ4

KAJ4

FJ

AJ

CCH

CCH

Utorok

KAJ4

B

CH

AJ

CIN

CIN


Streda

B

TV

FJ

CH

CH

SJ

Štvrtok

CH

KAJ4

TV

SJ

SBI

SBI

Piatok

AJ

FJ

SJ

B

B

 

Zoznam druhov rastlín z môjho herbára + odkazy na obrázky v googli

1. Cesnačka lekárska - Alliaria petiolata [info]

2. Ďatelina lúčna - Trifolium pratense [info]

3. Hluchavka biela - Lamium album [info]

4. Hluchavka purpurová - Lamium purpureum [info]

5. Hluchavka žltá - Lamium galeobdolon [info]

6. Horčičník konáristý - Erysimum diffusum [info]

7. Huľovníkovec lekársky - Chamaeplium officinale [info]

8. Hviezdica veľkokvetá - Stellaria holostea [info]

9. Iskerník plamenný - Ranunculus flammula [info]

10. Iskerník veľký - Ranunculus lingua [info]

11. Jahoda obyčajná - Fragaria vesca [info]

12. Knotovka biela - Melandrium album [info]

13. Kostihoj lekársky - Symphytum officinale [info]

14. Lalistovičník väčší - Chelidonium majus [info]

15. Lipkavec močiarny - Galium palustre [info]

16. Mäta roľná - Mentha arvensis [info]

17. Nátržník husí - Potentilla anserina [info]

18. Nezábudka lesná - Myosotis sylvatica [info]

19. Pakost hnedočervený - Geranium phaeum [info]

20. Pakost krvavý - Geranium sanguineum [info]

21. Pakost lúčny - Geranium pratense [info]

22. Pálka úzkolistá - Typha angustifolia [info]

23. Papraď samčia - Dryopteris filix-mas [info]

24. Parumanček nevoňavý - Tripleurospermum inodorum [info]

25. Pastierska kapsička - Capsella bursa-pastoris [info]

26. Peniažtek roľný - Thlaspi arvense [info]

27. Piesočnica dúškolistá - Arenaria serpyllifolia [info]

28. Pľúcnik lekársky - Pulmonaria officinalis [info]

29. Podbeľ liečivý - Tussilago farfara [info]

30. Povoja plotná - Calystegia sepium [info]

31. Reznačka laločnatá - Dactylis glomerata [info]

32. Sedmokráska obyčajná - Bellis perennis [info]

33. Skorocel kopijovitý - Plantago lanceolata [info]

34. Slezinovka striedavolistá - Chrysosplenium alternifolium [info]

35. Štiav kyslý - Rumex acetosa [info]

36. Timotejka lúčna - Phleum pratense [info]

37. Veternica lesná - Anemone sylvestris [info]

38. Vika huňatá - Vicia villosa [info]

39. Vika plotná - Vicia sepium [info]

40. Vika tenkolistá - Vicia tenuifolia [info]

41. Zádušník brečtanovitý - Glechoma hederacea [info]

42. Záružlie močiarne - Caltha palustris [info]

43. Zbehovec plazivý - Ajuga reptans [info]

44. Zimozeleň menší - Vinca minor [info]

 

Nejaký ten download

Chémia:

Protokoly zo 4. ročníka:

Protokol I - Stanovenie molovej hmotnosti oxidu uhličitého;

Protokol II - Lipidy;

Protokol III - Sacharidy;

Protokol IV - Chemická väzba a vlastnosti látok;

Protokol V - Druhy chemických reakcií;

Protokol VI - Príprava roztokov;

Protokol VII - Tvar molekúl a kryštálov;

Protokol VIII - Dôkazové reakcie aniónov;

Protokol IX - Dôkazy katiónov;

Protokol X - Stanovenie železa vo farmaceutickom preparáte (Sorbifer Durules);

Protokol XI - Rýchlosť chemických reakcií;

Protokol XII - Neutralizačná titrácia;

Protokol XIII - Jednoduché ("predvianočné") pokusy;

Protokol XIV - Vodík, kyslík a S-prvky;

Protokol XV - Príprava chloridu draselného KCl neutralizáciou;

Protokol XVI - Chalkogény - síra;

Protokol XVII - Izoméria v organickej chémii;

Protokol XVIII - Nenasýtené uhľovodíky;

Protokol XIX - Kyslíkaté deriváty;

Protokol XX - Izoprenoidy - terpény;

Protokol XXI - Sacharidy;

Protokol XXII - Lipidy a proteíny – Tuky a bielkoviny

 

Dejepis:

Napoleon Bonaparte;

Kultúra, umenie, veda a školstvo v období renesancie;

Absolutizmus verzus parlamentarizmus

 

Biológia a lekárska tematika:

Systematika protostomia - prvoústovcov;

Pojmy z oblasti protostomia;

Zákonom chránené rastliny a živočíchy Slovenskej republiky;

Fyziológia sústav protostomia - prvoústovcov;

Systematika deuterostomia - druhoústovcov Cavitates (telové dutiny), systema urinarium (vylučovacia sústava), systema cardiovasculare (srdcovocievna sústava), systema respiratoria (dýchadia sústava), systema nervosum (nervová sústava), systema genitalia (pohlavná sústava) a systema musculare (svalová sústava).;

Fyziológia sústav deuterostomia - druhoústovcov systema cardiovasculare (srdcovocievna sústava), corpus (telo), systema skeletae (sústava kostry), systema digestorum (tráviaca sústava), systema respiratoria (dýchacia sústava), systema urinarium (vylučovacia sústava), systema genitalia (pohlavná sústava), systema nervosum (nerová sústava) a organa sensuum (zmyslové orgány);

Srdce prehľad sŕdc jednotlivých tried čeľustnatcov (okrem drsnokožcov) s popismi, ako prúdi krv;

Fyziológia srdca sčasti obsahujúca aj anatómia ľudského srdca;

Foramina cranii - Otvory v lebke - zoznam prechodov (otvorov) v lebke, odkiaľ a kam prechádzajú a čo cez ne vedie. ;

Jamy na lebke zoznam jám na lebke s ich obsahom;

Fyziológia svalovej sústavy VYŽADUJE HESLO (osobne ho posielam e-mailom) - vysokoškolský prehľad fyziológie svalovej sústavy;

Nomina Anatomica Veterinaria (anatómia zvierat v angličtine a latinčine);

Základné anatomické pojmy a smery ;

 

 

Informatika:

Príklady z Excelu;

Súhran z Excelu;

Úvod do pascalu;

Cyklus For;

Cyklus While a Repeat

Konštanty;

Obrázky robené v Zoner Callisto. Súbor je v .rar;

Eurominca - projekt v Zoner Callisto;

 

Francúzsky jazyk:

Preklad textu - Darčeky;

Preklad textu - Sviatky vo Francúzsku;

 

 

Geografia:

Štáty sveta - zoznam 244 štátov, kolónií, teritórií sveta. O každom štáte je napísaný jeho oficálny názov v úradnom jazyku v danom štáte (napr. Alžírsko je napísané po arabsky, lebo arabčina je úradný jazyk v Alžírsku), ďalej je napísaný slovenský názov štátu, hlavné mesto v úradnom jazyku daného štátu (napr. hlavné mesto Alžírska - Alžír je napísané po arabsky, lebo arabčina je úradný jazyk v Alžírsku) a posledný stlpec obsahuje slovenský názov hlavného mesta. V štátoch, kde sa píše sprava doľava som ponechal toto pravidlo, takže, napr arabčina je písaná sprava doľava. Pokiaľ ste gymnazisti v treťom, alebo budete ešte len v treťom ročníku, na geografii sa učia všetky štáty sveta a ich hlavné mestá. Dúfam, že toto Vám pomôže. Je to v takom formáte, že sa to dá vytlačiť na šírku papiera formátu A4. Sťahovaný súbor je vo formáte .rar a samotné zoznamy štátov sú vo formáte .xlsx (pre Microsoft Office 2007) a .xls (pre Microsoft Office 2003). ;