preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Vitajte na stránke predmetu biológia

 

ikonka Acrobat Reader Úspechy žiakov (pdf, 354.44 KiB), [Adobe Acrobat Reader]

 

Aktivity predmetovej komisie

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

 • Hodina biológie v Šarišskom múzeu v Bardejove - 1.A - 26.6.2019
 • Poznajme chránené územia okresu Prešov, Zbojnícky zámok - 2.D - 21.6.2019
 • Exkurzia do Pieninského národného parku - 1.A,1.B - 21.6.2019
 • Biológovia v Tatrách
 • Zdravý životný štýl – besedy s lektorkou CPPPaP /Duševné zdravie/ - I. ročník – 30.4.2019, 9.5.2019 a 15.5.2019
 • Raymanov týždeň – 24.-26.4.2019
 • Deň narcisov - 11.4.2019
 • Vzťahy: kamarátske, priateľské, partnerské, láska – besedy s lektorkou CPPPaP /Duševné zdravie/ - II. ročník – 5.3.2019 a 7.3.2019
 • Výskum vysokohorskej biológie – beseda IIA, IIC, sexta, III.ročník – 26.2.2019
 • Kritické myslenie – testy III.A, III.C, septima – 25.2.2019
 • Vedecké dielne onkológia – beseda v III.C – 13.2.2019
 • Liga proti rakovine a SloMSA v projekte Medici za zdravie žien – workshop, III. A, III. D a VII. OA (02. 10. 2018)
 • Ekocentrum Malý Šariš – exkurzia, I. B (16. 10. 2018)
 • Spoznaj svoj mikrobióm – beseda s praktickými ukážkami, výber žiakov 4. ročníka (05. 11. 2018)
 • Mýty a pravdy o zdravej výžive – prednáška, III. A, III. C, výber žiakov 4. ročníka (07. 11. 2018)
 • Permakultúra v praxi – prednáška, I. A, I. B, V. OA, výber žiakov 4. ročníka (22.11. 2018)

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

 • Žabáky za zdravie
  Na workshope Ligy proti rakovine v Bratislave 18. 6. 2016 vyhlásili výsledky celoslovenskej súťaže Žabáky za zdravie. V kategórii najkreatívnejšie žabáky ocenenie získali žiaci 3.A triedy.
 • Žabáky za zdravie
  Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do športovo-preventívnej akcie pod názvom ŽABÁKY ZA ZDRAVIE, ktorú ako výzvu pre celé Slovensko iniciovala Liga proti rakovine.

Na hodinách telesnej výchovy a triednických hodinách 468 žiakov z celkového počtu 638 naskákalo 11 216 žabákov. Do akcie sa zapojili všetky triedy osemročného aj štvorročného gymnázia.

Vyhodnotenie tried:
1. miesto – príma – 1 052 žabákov (26 žiakov)
2. miesto – 2.D – 720 žabákov (30 žiakov)
3. miesto – 4.C – 704 žabákov (27 žiakov)

 

Školský rok 2014/2015

 • Súťaž Družstiev prvej pomoci
  Dňa 29. mája 2015 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci, ktorú organizoval územný spolok Slovenského Červeného kríža v Prešove.

Družstvo tvorili žiaci Andrej Richnavský /septima A/, Kristína Birnšteinová /4. E – absolventka/, Lucia Hrabovecká /3. D/, Tatiana Bučková /3. D/, Slávka Kecerová /1. A/, a Peter Gonda /1. D/. Obsadili 2. miesto.

 • Zbierka nadácie Liga proti rakovine
  Dňa 27. 3. 2015 sa naša škola tradične zapojila do zbierky nadácie Liga proti rakovine. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 160,65 €. Peňažné prostriedky budú použité na pomoc onkologickým pacientom.
 • 5. ročník besedy v rámci projektu Vedecké dielne – onkológia
  Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorého tohoročné motto je Nie je to mimo nás – It Is Not Beyond Us, na našej škole prebehol 5. ročník besedy v rámci projektu Vedecké dielne – onkológia, ktoré organizuje Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV. Trojčlenný vedecký tím Marína Cihová, Svetlana Školeková a Lenka Baranovičová v prednáškach Onkologicka liečba, Génova terapia a kmeňové bunky a Prevencia a liečba nádorových ochorení nás oboznámili s metódami a výsledkami vedeckého výskumu pre liečbu nádorových ochorení, s faktormi, ktoré môžu spôsobiť rakovinu a tiež s možnosťami liečby rakoviny. Prednášajúce nám poskytli veľmi podnetné informácie ohľadom prevencie rakoviny v tom zmysle, že zodpovedným prístupom k svojmu zdraviu môžeme tiež prispieť k pozitívnemu riešeniu situácie nádorových ochorení.
 • GO green!
  Žiaci z oktávy A – Lea Belejová, Zuzana Kaščáková, Daniel Kocan, Marián Kozák a Nicolas Alvarez, účastníci projektu KomPrax organizovaného pod záštitou IUVENTY, sponzorovaného fondmi EÚ, pripravili pre žiakov GJAR dňa 4. 12. 2014 zaujímavé popoludnie venované tematike „green“ životného štýlu.

Cieľom stretnutia bolo hlavne upriamiť pozornosť študentov na minimalizovanie produkovaného odpadu a dôležitosť jeho recyklácie aj v priestoroch GJAR a to formou zaujímavej prezentácie spestrenej tanečnými aktivitami.
Záver stretnutia sa niesol v príjemnom posedení pri občerstvení, ktoré si študenti sami pripravili a tiež pri tvorbe informačných a motivačných plagátov a transparentov, ktoré následné umiestnili v areáli školy.

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov