Vytlačiť

 

V časti AKTUALITY boli zlúčené položky OZNAMY a SPRÁVY O REALIZOVANÝCH AKTIVITÁCH do jednej položky OZNAMY.