preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

zelenaskola-logo-m

Našej škole bol udelený

medzinárodný certifikát ZELENÁ ŠKOLA v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody

pre obdobie september 2019 - august 2021.

zastupcovia kolegia

 

V certifikačnom období 2019 - 2021 sa budeme venovať prioritnej téme Odpad.

V školskom roku 2017/2018 sme sa zaregistrovali do programu Zelená škola s možnosťou získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools.

Dĺžka certifikačného obdobia je dva školské roky. Počas tohto certifikačného obdobia sa naša škola venovala jednej prioritnej téme - Zeleň a ochrana prírody.

V danom certifikačnom období škola postupovala podľa metodiky 7 krokov:

 1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
 2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy vo vybranej téme, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie ;
 3. Environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
 4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
 5. Pro-environmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania.;
 6. Informovanie a spolupráca - presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
 7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.

Ekokodexm

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky škola môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia. Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola - môže získať škola za zvýšenie miery zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov.

Naša škola získala  cerfitikát Zelenej školy.

Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov