preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zelená škola

Čas realizácie: 2017/2018
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD., PaedDr. Martina Kušnírová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je zapojenie žiakov, zamestnancov školy a rodičov do praktickej environmentálnej výchovy. Dôležitým zámerom programu Zelená škola je viesť žiakov prostredníctvom konkrétnych aktivít na vyučovaní aj mimo neho k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Chceme rozvíjať u žiakov pomocou zážitkov tvorivé a kritické myslenie tým, že budú navrhovať a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských problémov na miestnej aj globálnej úrovni. Ak sa našej škole podarí úspešne zrealizovať všetky aktivity a splniť podmienky, získame na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát "Zelená škola" a vlajku Eco-Schools.

 

Škola priateľská k deťom

 Čas realizácie: 2017/2018 - certifikačné obdobie
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: Mgr. Dana Bessenyeiová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto,  a do ktorého chodí s radosťou. Takáto škola nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

 


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana