Úvod   
Dokumenty   

Vyučujúci predmetu matematika

  • PaedDr. Martina Kušnírová (vedúca predmetovej komisie matematiky a informatiky
  • RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.
  • Mgr. Jana Jašurková
  • RNDr. Miroslav Krajňák, PhD.
  • RNDr. Mária Kredátusová, PhD.
  • Mgr. Viera Kundľová (riaditeľka školy)
  • Mgr. Mária Mihaľová
Hore