Zoznamy

 Súčasný pedagogický zbor GJAR

 

Riaditeľ: RNDr. Miroslav Krajňák (1997)

Zástupcovia:

Mgr. Mária Brudňáková (1992) 
PaedDr. Antónia Libová (1997)

 

Členovia zboru:

Aprobácia:

Od roku:

1. Mgr. Zuzana Bačová
2. Mgr. Dana Bessenyeiová
3. Mgr. Oľga Botková
4. Mgr. Mária Brudňáková
5. Mgr. Jana Cirjaková
6. RNDr. Anna Čorbová
7. PaedDr. Zlata Dudová
8. Ing. Valéria Dugasová
9. Mgr. Jana Dzedzinová
10. Mgr. Mária Ďurčeková
11. Mgr. Ján Guniš
12. Mgr. Edita Hrinková
13. Mgr. Viera Ilavská
14. Mgr. Ľubica Kazimírová
15. Mgr. Magdaléna Klauzerová
16. Mgr. Jana Kobulská
17. Mgr. Mária Kollárová
18. Mgr. Marcela Kotuličová
19. RNDr. Miroslav Krajňák
20. Mgr. Viera Kundľová
21. PaedDr. Antónia Libová
22. Mgr. Katarína Mačugová 
23. Mgr. Bohuš Majoroš
24. RNDr. František Majoroš
25. PhDr. Mária Markovičová
26. Mgr. Viera Martonová
27. Mgr. Marta Maskalíková
28. PhDr. Tatiana Matlovičová
29. PhDr. Irina Mattová
30. RNDr. Tatiana Mergešová
31. PaedDr. Mária Novosadová
32. Mgr. Marián Oravec
33. Mgr. Helena Pavelová
34. Mgr. Ľudmila Rovňáková
35. Mgr. Juraj Sabol
36. Mgr. Margita Skalská
37. PhDr. Milan Skladan
38. Mgr. Martin Tabačko
39. Mgr. Peter Tomčák
40. Mgr. Mária Tresová
41. Mgr. Jozef Varchola

Fj-Lj
Sj-On
M-Z
M-F
M-G-Aj
M-F-Dg
G-Rj-Etv
Inf
Aj-Sj
Sj-Ev-Etv
M-I
F-CH
Aj-Rj
B-Z
Nj-Sj
F-CH
B-CH
Aj-Sj
F-M
M-Zt
Sj-On
Aj-Sj
Tv-Te
F-CH
Aj-Sj
F-CH
Nj-Rj
D-Sj
Nj-Rj
B-CH
Tv-Rj
M-F
Nj-Rj
Hv-B
Sj-Aj
Aj
D-Sj
Tv-Tchv
Tv-Bv
Sj-Vv
M-F

1976
1997
2000*
1974
1998
1978
1997
1992
1992
1992
1995
1990
2001
1998 (MD)
1974
2000
1981
2000
1994
2001
1991
1974
1997
1997
1971
1968*
1997
1968
1981
1990
1982
1993
1976
2000
1995
1975
1972
2001
1983
1996
1966

* čiastočný úväzok (zastupovanie)