Links

Tu je trochu linkov.

 

1. GJAR - Gymnázium Jána Adama Raymana

2. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2. Prešov

4. Wikipedia - SK

5. Wikipedia - EN

6. Centrum

7. Expres - slovenské rádio

8. Supermusic - texty, akordy, preklady

9. IMDB - internetová filmová databáza

10. YouTube

11 Mininova - programy, hudba, filmy.... torrenty

12. SW - software

13. CHIP - európska databáza softwaru

14. Mikesradioworld - zoznam svetových rádií

15. Slovník - online 70% z PC Translator 2007

16. FIFA - Fédération Internationale de Football Association

17. UEFA - Union of European Football Associations

18. Snooker - one of the best games which I ever seen

19. NHL - National Hockey League

20. Conjuguer - stránka venovaná časovaniu a skloňovaniu francúzskych slovies do 23 gramatických časov franzúzštiny

21. La conjugueison - ďalšia stránka venovaná časovaniu a skloňovaniu francúzskych slovies do 23 gramatických časov francúzštiny