preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Vedecké dielne Onkológia

Dňa 22. februára sme pre záujemcov o nové vedecké poznatky z oblasti onkológie zorganizovali edukačno – popularizačný seminár s pracovníkmi Katedry bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili našim žiakom prácu Nadácie pre výskum rakoviny. Zúčastnení dostali veľa informácií o mutagénnych činiteľoch, liečbe, prevencii pred onkologickými ochoreniami, o experimentálnych modeloch pre výskum rakoviny, o liekovej rezistencii, ale aj o nanočasticiach a ich využití v protinádorovej terapii.

Budúci adepti medicíny sa tak dozvedeli o vedeckej práci výskumníkov realizovanej na akademickej pôde, ktorá prináša nové poznatky a nádej pre lekárov a pacientov v oblasti liečby nádorových ochorení.

picture2

picture2

picture2

picture2

picture2


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov