preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

V dňoch 22. a 23. mája 2019 boli naši primani účastní vzdelávacieho programu JA Základy podnikania. Cieľom tohto programu je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania.

 

Päť hlavných tém spolužiakom priblížili dievčatá z vedenia firmy Mudroňka: Barbora Olejárová (septima), Tatiana Onderčová (3.A) a Ema Mária Eštoková (3.A).

V téme PENIAZE sa žiaci hravou formou oboznámili so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Spoznali spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Téma ORGANIZÁCIA bola zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmami v oblasti podnikania a tiež na príklady zdrojov potrebných pre začatie podnikania; vysvetlili si i význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov; identifikovali príčiny alebo "podnety" pre založenie podniku; vymenovali náklady spojené so založením; rozlíšili tri základné formy podnikateľskej organizácie alebo vlastníctva. MANAŽMENT ich naučil rozoznávať rôzne typické manažérske rozhodnutia; rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov; vymenovať a odôvodniť základné kritériá pre určenie možného povolania a pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania; vysvetliť úlohu vzdelávania sa pre prípravu na budúce povolanie. Vo VÝROBE si žiaci porovnali metódy kusovej a hromadnej výroby; vypočítavali produktivitu práce; definovali dôležité pojmy súvisiace s výrobou; popísali, ako ovplyvňujú manažérske rozhodnutia produktivitu práce. A v poslednej téme MARKETING sa snažili pochopiť princípy marketingu a vymenovať činnosti s nim spojené; vysvetlili si, prečo podniky robia reklamu; vymedzili si rôzne metódy reklamy používané v časopisoch alebo v novinách; vymenovali a popísali zásady efektívneho osobného predaja.

 

Na záver bol žiakom, ich konzultantmi a pani riaditeľkou, odovzdaný certifikát o absolvovaní programu.

Fotografie z tvorivej atmosféry si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Viac informácii o programe Základy podnikania je uvedených na webovej stránke Ja Slovensko.

 

*Program Základy podnikania je odporúčaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v  Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019, na strane 31, bod 4. Vďaka podpore spoločnosti MetLife je program pre školy (aj deti) bezplatný. 

certifikaty zp


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana