preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Dňa 20. júna o 14:30 prijali naše pozvanie ľudia, ktorých spoločným dielom je nová učebňa fyziky. Srdečne ďakujeme za podporu a spoluprácu pri tvorbu učebne, ktorá vznikala v priebehu školského roka.

Za spoľahlivú a flexibilnú spoluprácu pri návrhu učebne i výrobe a inštalácii nábytku ďakujeme firme ITES Vranov, s r. o., najmä Ing. Michalovi Fedorovi a Ing. Jozefovi Balkovi.

Elektroinštalačné práce zastrešoval Ing, Anton Tartaľ, ELKO spol. s r.o. Stavebné úpravy realizovala firma EKOROS PLUS, s.r.o. na čele s Imrichom Polákom. O komplexné riešenie podláh sa postarala firma Dušana Baču. TP rozvody zabezpečili Ing. Martin Vozár a Ján Glovacký. O čistotu a poriadok sa stále postarala pani Maslišová.

Naše pozvanie prijali aj zástupcovia akademickej obce z Prešova a Košíc, s ktorými naša škola spolupracuje už dlhé obdobie pri tvorbe a realizácii fyzikálnych aktivít a metodík: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (PF UPJŠ), Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. a doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. (FHPV PU).

V rámci utužovania dobrých medzipredmetových vzťahov pozvanie prijali aj členovia PK matematiky a informatiky a PK biológie, chémie a fyziky.

Osobitne ďakujeme vedeniu školy za ústretový prístup a všestrannú podporu pri vzniku a realizácii novej učebne fyziky.

ĎAKUJEME!

obr01

obr02

obr03

obr04


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana