preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 Extra hodiny počas školských rokov 2019/2020 – 2021/2022

Zvýšený počet hodín nad rámec hodín financovaných zo štátneho rozpočtu škola využila na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu nasledovne:

Štvorročné gymnázium

1. ročník – geografia – 1 extra hodina pre celú triedu
1. ročník – cvičenia z matematiky – 1 extra hodina pre celú triedu (nepovinný predmet)
2. ročník – občianska náuka – 1 extra hodina pre celú triedu
4. ročník – seminár zo slovenského jazyka a literatúry – 2 extra hodiny pre celú triedu

Osemročné gymnázium

2. ročník – biológia – 1 extra hodina z existujúcich hodín delená
3. ročník – matematika – 1 extra hodina pre celú triedu
3. ročník – slovenský jazyk a literatúra – 1 extra hodina z existujúcich hodín delená
4. ročník – matematika – 1 extra hodina zároveň delená
4. ročník – slovenský jazyka a literatúra – 1 extra hodina z existujúcich hodín delená
4. ročník – chémia – 1 extra hodina z existujúcich hodín delená
5. ročník – geografia – 1 extra hodina pre celú triedu
5. ročník – cvičenia z matematiky – 1 extra hodina pre celú triedu (nepovinný predmet)
6. ročník – občianska náuka – 1 extra hodina pre celú triedu
8. ročník – seminár zo slovenského jazyka a literatúry – 2 extra hodiny pre celú triedu

 

www.minedu.sk www.esf.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk
msvv a sSR male eu male  op ludske zdroje male

EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana