preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Mimoškolská činnosť počas školských rokov 2019/2020 – 2021/2022

(predĺženie do 06/2023)

Učitelia Gymnázia Jána Adama Raymana realizáciou projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na GJAR rozšírili možnosti mimoškolského vzdelávania žiakov.

V rámci projektu je na škole zriadených 30 záujmových útvarov mimoškolskej činnosti, vďaka ktorým majú žiaci ďalšie možnosti na trávenie svojho voľného času a zároveň si týmito aktivitami môžu zvyšovať svoje gramotnosti.

- Textový seminár
- Rozvoj čitateľskej gramotnosti
- Príprava žiakov na Olympiádu zo SJL
- Príprava žiakov na súťaž Za krásu slova
- Čitateľský klub pre žiakov
- Príprava žiakov na súťaž Šaliansky Maťko
- Príprava žiakov na Hviezdoslavov Kubín
- Piknikové čítanie 1. ročník
- Konzultácie z geografie pre žiakov 4. ročníka
- Príprava žiakov na súťaže z geografie
- Mladý bádateľ
- Príprava žiakov na súťaže z dejepisu
- Príprava žiakov na súťaže z občianskej náuky
- Príprava na súťaže z biológie
- Klub mladých zdravotníkov
- Príprava žiakov na súťaže, doučovanie – chémia
- Konzultácie z fyziky pre žiakov 1. ročníka
- Konzultácie z fyziky pre žiakov všetkých ročníkov
- Podpora praktických zručností, príprava na laboratórne cvičenie – fyzika
- Príprava žiakov na súťaže z fyziky
- Konzultácie z fyziky
- Konzultácie z fyziky pre žiakov 4. ročníka
- Práca s talentovanými žiakmi v oblasti fyziky, príprava na súťaže
- Príprava žiakov na Turnaj mladých fyzikov
- Príprava žiakov na Testovanie 9
- CVAPOMA – aktivity zamerané na talentovanú mládež v oblasti matematiky
- Pomoc žiakom, príprava žiakov na súťaže – matematika
- Pomoc žiakom z matematiky
- Sústredenie žiakov pred Matematickou olympiádou
- Príprava žiakov na matematické súťaže

 

www.minedu.sk www.esf.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk
msvv a sSR male eu male  op ludske zdroje male

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov