preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   
 • Vplyv teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka (počítač so softvérom Logger Pro 3, meracia interfejsová jednotka LabQuest 2, senzor CO2) (RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.)
 • Zákon zachovania hmotnosti (LabQuest/PC s programom LoggerPro, digitálne váhy s prepojením na Vernier) (RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.)
 • Zbavte sa kvasiniek (CO2 senzor, teplotný senzor, merací systém Vernier, meracia interfejsová jednotka LabQuest 2) (RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.)
 • Acidobázická titrácia (Mgr. Jana Kobulská)
 • Kávový papierový filter (Mgr. Jana Kobulská)
 • Karboxylové kyseliny (Mgr. Jana Kobulská)
 • Identifikácia látok v kuchyni (Mgr. Jana Kobulská)
 • Príprava domáceho tvarohu (Mgr. Jana Kobulská)
 • Sme budúci voňavkári (Mgr. Jana Kobulská)
 • Vzduch je konečne tu (Mgr. Jana Kobulská)
 • Viete čo jete? (Mgr. Jana Kobulská)
 • Ropná škvrna (Mgr. Jana Kobulská)
 • Exo a endotermické reakcie (Mgr. Jana Kobulská)
 • Tajomstvo farebných zmesí (Mgr. Jana Kobulská)
 • Pozbieranie soli rozsypanej po zemi (Mgr. Jana Kobulská)
 • Vplyv teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka (LabQuest, teplotný a tlakový senzor) (Mgr. Jana Kobulská)
 • Vodivosť vody (LabQuest, senzor elektrickej vodivosti) (Mgr. Jana Kobulská)
 • Hamletova úvaha v laboratóriu (Mgr. Jana Kobulská)
 • Dialýza (Mgr. Jana Kobulská)
 • Chémia kože (LabQuest, pH sonda) (Mgr. Jana Kobulská)
 • Ako uhasiť pálenie záhy (LabQuest, teplotná a pH sonda) (Mgr. Jana Kobulská)
 • Arény (Mgr. Jana Kobulská)
 • Chemické vlastnosti arénov (Mgr. Jana Kobulská)
 • Kypriace prášky (LabQuest, senzor tlaku plynu) (Mgr. Jana Kobulská)
 • Energetické zmeny pri chemických reakciách ZŠ (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Prvky skupiny medi (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Kovalentná väzba II. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Sklenníkový efekt (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Zdravá výživa (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Kovalentná väzba I. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Od železa k oceli (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Iónová väzba (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Energetické zmeny pri chemických reakciách SŠ (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Tepelné javy pri rozpúšťaní látok (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Exotermické a endotermické reakcie II. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chem. reakcií (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Biokatalyzátory (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Vplyv faktorov na rýchlosť chem. reakcií I. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Vplyv faktorov na rýchlosť chem. reakcií II. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Arény (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Chemické vlastnosti arénov (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov I. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Ako uhasiť pálenie záhy (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Od mlieka k plastu (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Kyslík a horenie (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Strážcovia ohňa (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Vlastnosti plastov - elektrická vodivosť (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Vlastnosti plastov - tepelná vodivosť (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Výluh z červenej kapusty I. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Výluh z červenej kapusty II. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov II. (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Hydroxyderiváty (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Alkalické kovy (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Prvky Periodickej tabuľky prvkov (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Prvky s2 (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Názvy a značky prvkov (Mgr. Miroslava Schlezingerová)
 • Dôkazy etanolu (Mgr. Miroslava Schlezingerová)

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov