preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2017/2018

po schválení na gremiálke dňa 18. 09. 2017.

September 2017

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kvinty      
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                           T: 04. 09. 2017
 • Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo školy (I. A – 28. 09., 04. 10. 2017, I. B – 21., 28. 09. 2017, I. C – , I. D – 27. 09. 2017, V. OA – 25. 09. 2017)
  Z: vyučujúce AJ v 1. ročníku
 • Účelové cvičenie – Deň polície - 1. ročník, 2. ročník, I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA, V. OA, VI. OA     
  Z: Mgr. Tomčák P., Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.                               T: 14. 09. 2017
 • Biela pastelka – finančná zbierka                                                              T: 22. 09. 2017
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Európsky deň jazykov – výber žiakov                                                        T: 26. 09. 2017
  Z: PK AJspolupráci s PK CJ
 • Piknikové čítanie
  Z: Mgr. Bessenyeiová D. – II. OA, IV. OA                                         T: 29. 09. 2017
  Z: Mgr. Mihaľáková N. – I. A                                                               T: 29. 09. 2017
  Z: Mgr. Olujić T. – V. OA (26. 09. 2017), I. B (27. 09. 2017), I. OA (27. 09.2017),D (29. 09.2017)
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber žiakov z jednotlivých ročníkov – mimo vyučovania                                                                                                                           T: 29. 09. 2017
  Z: Kušnírová M., Kredátusová M., Štefančínová I., Kobulská J., Dzurišinová Z., Bystrianska M., Kazmiírová Ľ.

Október 2017

 • Krakow – Osvienčim – výber žiakov                                                       T: 02. – 03. 10. 2017
  Z: PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z.
 • Deň finančného vzdelávania – prednášky – III. A, III. C, III. D                T: 03. 10. 2017
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Exkurzia Ochtinská aragonitová jaskyňa, Banícke múzeum v Rožňave, Zádielska dolina – príma, sekunda                                                                                                          
  Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ.                                                  T: 04. 10. 2017
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre výber žiakov 3. ročníka                           T: 05. 10. 2017
  Z: PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Aj Ty v IT – IT workshop pre dievčatá – II. A                                               T: 09. 10. 2017
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                             T: 18. 10. 2017
  Z: Mgr. Čech P.
 • Návšteva IT firmy – skupina INF žiakov 4. ročníka                                   T: 20. 10. 2017
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Fyzikálno-biologická exkurzia – Budapešť                                                T: 20. 10. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Bystrianska M.
 • Dni kultúrnej rozmanitosti                                                                     T: 25. – 27. 10. 2017
  Z: PK AJspolupráci s PK CJ
 • Spelling Bee – žiaci G8                                                                            T: 25. – 27. 10. 2017
  Z: Mgr. Koščová M., Mgr. Monoková J.
 • Matematická súťaž Košický MATBOJ – výber žiakov                              T: 27. 10. 2017
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Fecupral – likvidácia odpadu – exkurzia mimo vyučovania                   T:
  Z: Mgr. Kollárová M.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 18. 09. 2017.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 22. 09. 2017.


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana