preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa 13. októbra 2017 konal 4. ročník modelového zasadnutia  Európskeho parlamentu (EP) vo francúzskom jazyku. Francúzsky názov „Simulation du Parlement européen“ napovedá, že frankofónni gymnazisti si vyskúšali simuláciu ako jednu z veľmi účinných aktivizačných metód vo výučbe jazyka. Okrem rozvoja jazykovej kompetencie bolo cieľom simulácie naučiť žiakov, ako funguje Európsky parlament  a ako sa v Bruseli prijímajú zákony. 

Žiaci i ich vyučujúci z bilingválnych i nebilingválnych gymnázií zo Slovenska, Českej republiky i Maďarska  mali tú česť vypočuť si príhovor  veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Christopha Léonziho, úžasnú francúzštinu poslankyne EP Anny Záborskej, veľmi podnetný príhovor  riaditeľa Informačnej kancelárie EP na Slovensku Róberta Hajšela  a po anglicky prednesený prejav dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.

Samotnému plenárnemu zasadnutiu predchádzala príprava žiakov v podobe ich intenzívnej komunikácie s pánom Lukášom Macekom, riaditeľom európskej pobočky SciencesPo v Dijone. Na to, aby sa žiaci na jeden deň stali poslancami Európskeho parlamentu, museli v spolupráci so svojimi učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP,  naučiť sa špeciálny jazykový register parlamentnej demokracie, pochopiť fungovanie Európskeho parlamentu, kde neexistuje nijaká jasná ani stabilná väčšina a kde sa  poslanci na rozdiel od iných parlamentov nezoskupujú podľa národnosti, ale podľa politickej príslušnosti. Žiaci získali aj vedomosti o ôsmich politických skupinách, ktoré vzišli z posledných volieb do EP v roku 2014, a tesne pred zasadnutím sa pripravili na svoje roly podľa vopred pripraveného scenára (napr. rola predsedu Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, rola nemeckej poslankyne v Aliancii liberálov a demokratov za Európu atď.).

V deň zasadnutia sa žiaci zoznámili s kolegami zo svojich  politických skupín a zo štyroch kandidátov si v dvoch kolách volili predsedu zasadnutia. Potom dostali text uznesenia a  v skupinách  formulovali pozmeňujúce návrhy k jednotlivým bodom textu podľa politík, ktoré daná skupina reálne presadzuje. Žiadna politická skupina nedosiahla väčšinu. Ak teda poslanci chceli, aby ich pripomienky prešli, museli sa snažiť získať podporu ostatných skupín.Tak ako v reálnom EP.

Nasledovalo finále - prezentovanie pozmeňujúcich návrhov,  hlasovanie a prijatie definitívnej podoby Uznesenia EP o budúcnosti Európskej únie a zlepšení je fungovania, napríklad aj o nevyhnutnosti prijať spoločnú azylovú politiku so spravodlivým rozložením žiadateľov o azyl alebo o požiadavke, aby funkcia predsedu Európskej komisie a Európskej rady vykonával jeden človek. Žiaci sa vžili do svojich rol naozaj bravúrne. Okrem francúzštiny si žiaci-poslanci zlepšili i sociálne zručnosti, ktoré sú potrebné pri riešení rôznych situácií, problémov, najmä však pri hľadaní politického konsenzu, či akéhokoľvek kompromisného riešenia.
Rokovací deň v Banskej Bystrici bol veľmi plodný a obohacujúci. Gymnaziálni učitelia sa ako externí pozorovatelia presvedčili, že ich práca za školskou katedrou má zmysel, a žiaci sa utvrdili v tom, že učiť sa francúzštinu je z hľadiska ich profesionálnej orientácie veľmi užitočné. Za všetkých zúčastnených žiakov, učiteľov i lektorov francúzskeho jazyka by som chcela poďakovať hostiteľom i  organizátorom stretnutia, špeciálne riaditeľovi IUFS Frédericovi Delaneuville a viceriaditeľke IUFS Márii Roštekovej za perfektnú organizáciu tohto zaujímavého podujatia a za vytvorenie príjemnej pracovnej atmosféry. Už teraz sa tešíme sa na ďalšie ročníky!

Fotogaléria

Mgr. Marta Bystrianska, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

 


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana