preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie E, ktorá je určená najmä pre žiakov kvarty a 9. ročníka ZŠ.

Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci kvarty: Timotej Suvák a Marek Mihalko.

Marek Mihalko sa umiestnil na vynikajúcom 4. mieste.

Obom chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Žiačka septimy Zuzka Miškaňová na sústredení 22 víťazov a úspešných riešiteľov celoštátneho kola MO, v dňoch 19.04. - 25.04.2021, dosiahla taký bodový zisk, že jej spolu s víťazstvom v celoštátnom kole MO A, dáva príležitosť reprezentovať Slovensko v MEMO - medzinárodná súťaž 6 členných družstiev európskych štátov v matematike. Súťaž sa uskutoční v Chorvátsku na prelome august - september 2021.

Zuzke ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a držíme päste V MEMO.

Predmetová komisia matematiky

Dňa 23.4.2021 sa konala medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ ONLINE. Do súťaže sa zapojili žiaci z 12 štátov.

Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch súťažných kategóriách (SENIORI, JUNIORI). Všetkým 45 žiakom ďakujeme, že sa aj počas dištančného vzdelávania zapojili do súťaže a SRDEČNE BLAHOŽELÁME k dosiahnutým úspechom.

Kategória SENIORI:

Zloženie tímu:

SENIORI SR

(spolu súťažilo 111 tímov)

SENIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 547 tímov)

Paulína Dujavová (III.B)

Martin Fedorko (III.A)

Maximilián Kohút (III.B)

Lukáš Soták (III.B)

Zuzana Miškaňová VII.OA)

19. miesto

115. miesto

Michal Jakubík (VIII.OA)

Nina Mizeráková (VIII.OA)

Emma Pásztorová (VIII.OA)

Michal Vorobel (VIII.OA)

Marek Baláž (VIII.OA)

26. miesto

171. miesto

Dávid Brodňanský (VII.OA)

Matej Gazdič (II.A)

Matej Korž (VII.OA)

Martin Kóša (II.A)

Emma Repaská (II.A)

59. miesto

348. miesto

Dominik Sabol (VIII.OA)

Matej Malík (VIII.OA)

Ondrej Krenický (VIII.OA)

Matúš Klimko (VIII.OA)

Ľubomír Stedina (VIII.OA)

93. miesto

493. miesto

Dominik Pošefko (III.A)

Alexandra Foltínová (III.A)

Vanda Matušíková (III.A)

Martina Pramníková (III.A)

Matej Pramník (II.A)

99. miesto

509. miesto

     
     

 

Kategória JUNIORI:

Zloženie tímu:

JUNIORI SR

(spolu súťažilo 108 tímov)

JUNIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 591 tímov)

Timothy Ján Fecko (II.C)

Hugo Popovič (II.C)

Jakub Kovalík (V.OA)

Patrik Sabol (V.OA)

Tamara Kucháriková (V.OA)

28. miesto

208. miesto

Tomáš Barica (VI.OA)

Matej Petz (VI.OA)

Richard Miščík (VI.OA)

Karol Marinica (VI.OA)

Vít Orlický (VI.OA)

35. miesto

241. miesto

Ján Brajerčík (I.C)

Richard Gmitter (I.C)

Lukáš Kacvinský (I.C)

Adam Prídavok (I.C)

Eliška Výhonská (V.OA)

77. miesto

441. miesto

Soňa Vasičková (II.B)

Ema Tuptová (II.B)

Simona Kušnírová (II.B)

Lucia Bartle (II.B)

Diana Dopiriaková (II.B)

89. miesto

502. miesto

 

Dňa 14.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády online formou.

Tí žiaci našej prímy, sekundy a tercie, ktorí splnili podmienky na postup zo školského kola sa súťaže zúčastnili, a niektorí z nich obsadili aj medailové pozície.

Príma (kategória P6)

Iveta Štefančínová - obsadila 1. miesto,

Radovan Štefančín - obsadil taktiež 1. miesto,

Jozef Juskanič - 7. miesto,

Samuel Trojan - 14. miesto,

Nikola Švecová - 17. - 18. miesto,

Michal Krištof - 32. miesto.

Sekunda (kategória P7)

Richard Prikler - 8. - 10. miesto,

Ivana Čechová - 8. - 10. miesto,

Nela Gardošová - 8. - 10. miesto,

Tereza Vojteková - 11. - 12. miesto,

Zuzana Vongrejová - 14. - 16. miesto,

Sebastián Mačura - 14. - 16. miesto.

Tercia (kategória P8)

Aneta Štefančínová - 3. miesto,

Ján Dávid Foľta - 17 . - 20. miesto.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

30.3.2021 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B a C.

Srdečne blahoželáme našim žiakom k vynikajúcim výsledkom:

      Jakubovi KOVALÍKOVI (kvinta), ktorý sa umiestnil na 2. mieste,

      Tamare KUCHÁRIKOVEJ (kvinta), ktorá sa umiestnila na 5. mieste,

      Patrikovi SABOLOVI (kvinta), ktorý sa umiestnil na 7. mieste.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana