preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

Dňa 28.2.2020 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády.

 

Úspech v IJSO 2020

Z mimoriadneho úspechu sa tešia naše žiačky Aneta Štefančínová (sekunda) a Tamara Kucháriková (kvarta)! Boli vybrané medzi 12 postupujúcich žiakov Slovenska a získali tak šancu zabojovať v letnej príprave na medzinárodne kolo Olympiády mladých vedcov vo Frankfurte nad Mohanom.

Táto vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie tento rok nemá celoslovenské kolo, namiesto toho, do kvalifikácie na medzinárodné kolo mohli žiaci postúpiť na základe domáceho experimentu a úspechov v iných súťažiach. Do samotného experimentovania sa zapojili traja žiaci našej školy: Aneta Štefančínová(sekunda), Alex Kanderka (sekunda) a Tamara Kucháriková (kvarta).

Výsledkovú listinu z domáceho experimentu, ktorá obsahuje zoznam postupujúcich na výberové sústredenie nájdete tu.  

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, tešíme sa z úspechu dievčat, fandíme im a želáme veľa nadšenia z vedeckého bádania!

PK biológie, chémie a fyziky

 

Dňa 4.6.2020 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat. C dištančnou formou, ktorého sa zúčastnili 2 naše žiačky: Lujza Lukáčová (I.B) a Alexandra Kačmáriková (I.A).

Úspešnej riešiteľke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 PK chémie

 

Výsledky celoslovenského kola GQIQ

GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch   ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Alex Kanderka a Aneta Štefančínová obaja zo sekundy.

 

                     Alex   Kanderka - žiak sekundy je víťaz celoslovenského kola GQIQ.

Srdečne blahoželám a želám veľa úspechov.

 

Srdečne blahoželáme Martinovi Mochňackému, žiakovi 1. A triedy, ktorý v celoslovenskom Geografickom Korešpondenčnom Seminári GeoKos obsadil vynikajúce 3. miesto.

Stal sa úspešným riešiteľom a jednou z jeho cien je aj účasť v Letnej škole geografie.

Martin získal 92 bodov z celkového počtu 100.

http://www.humannageografia.sk/geokos/vysledky.php

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa geografických úspechov.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana