Včelársky krúžok
Gymnázium Jána Adama Raymana
„Včela sa nedá chovať doslova, nie je domáce zviera, nemôžeme jej nič prikázať, môžeme ju len usmerňovať. Pri včelách nie je nikto majster, tam sa každý učí do konca života. Preniknúť do tajomstva hmyzej ríše je zložité."

Anotácia

Náplňou včelárskeho krúžku je získanie základných vedomostí a zručností v odbore včelárstva. Študenti sa dozvedia o užitočnosti včiel, tiež o tom, v čom spočíva ich význam v prírode a v poľnohospodárstve, ako sa o také včelstvo starať, čo všetko včely vyžadujú a ako nás za starostlivosť odmenia. Zaujímavý je aj život včiel, ich sociálne väzby a funkcia každého jedinca v úli. Súčasťou stretnutí budú teoretické a následne aj praktické ukážky chovateľských postupov. Zoznámia sa s tým, v čom treba včely chovať a čo všetko je k ich ošetrovaniu potrebné.

Počas odborného výcviku zúročíme nadobudnuté vedomosti a pretavíme ich do konkrétnych zručností. Budeme tvoriť odložence, rozširovať priestor pre včelstvá, robiť pravidelné týždenné prehliadky, liečiť a okrem iného nebude chýbať medobranie.

Prvá – teoretická časť krúžku bude prebiehať na pôde školy.
Druhá časť – odborný výcvik sa bude konať na včelnici v obci Kendice. Pôjde o poobedňajšie hodiny v dobrom počasí od začiatku mája. Cestovať budeme vlakom na vlastné náklady (bezplatný študentský lístok). Pravidelné vlakové spojenia, vzdialenosť včelnice od zastávky vlaku v obci Kendice 10 min., vzdialenosť od školy 11 km - 13 min. (prešov - mesto).

Ide o seriózny odborný výcvik cielený na skutočné znalosti určené do praxe. Absolvent získa okrem iného prehľad o práci včelára, základ pre vlastné včelárenie či aspoň poznatok o tom, či je pre takúto prácu/hobby vhodný kandidát. Nevynímajúc rozšíri svoje obzory a skúsenosti v smere podľa aktuálnych trendov. Už len pomyslenie na to, že sa môže ,,hrabať" v úli s desaťtisícami hmýriacich sa a vyletujúcich včiel je fascinujúce.
Výcvik prebieha pomocou vybavenia a včelstiev včelárstva Včelia Alchýmia prepožičaných k účelu vzdelávania pre tento včelársky krúžok pod dohľadom certifikovaného lektora/ včelára. Aj z tohto dôvodu sa od uchádzačov vyžaduje seriózny prístup, pravidelná účasť a skutočný záujem.