Včelársky krúžok
Gymnázium Jána Adama Raymana

Včelnica na GJAR


Včelnica krúžku na pôde GJAR sa nachádzala za budovou školy. Vďaka voľnému priestranstvu, polotieňu počas poludnia pod vysokými stromami a kľudu bolo toto pre ne ideálnym miestom. Optimálny dolet včiel je cca v rádiuse 1,5 km. To je kruhová oblasť, v ktorej sa včely pohybujú, ktorú ovládajú, ktorú majú preskúmanú.

Je vyznačená na mape (obrázok 1), siaha približne od Kalvárie cez DJZ, Merkuri Market až po lanové centrum na Sídlisku 3. Pochopiteľne táto oblasť môže byť aj väčšia, dokázané sú vzdialenosti až 7 km. Avšak bežný strop, dokiaľ včela dolelí, aby sa jej to aj vyplatilo sú 3 km.

Rad úľov bol od susedného pozemku vzdialený cez 2 m, plot sme ošetrili tieniacou tkaninou aby sme zabránili zalietavaniu včiel k susedom. Stanovištie včelstiev bolo vo veľkej vzdialenosti od cestných komunikácii, na tej časti pozemku GJAR kde je minimálny, ba miestami až žiadny pohyb osôb. Najbližšiu oblasť v okolí úľov, ktorú si včielky strážili sme označili nielen tabuľkou s výstrahou ale aj žlto - čiernymi tyčami. V altánku sme vyvesili propagačné materiály a rady ako sa správať a nesprávať v blízkosti úľov. Bohužiaľ pre isté nemenované okolnosti stanovište včelstiev nemalo dlhú trvácnosť. Po mesiaci museli byť včielky presťahované - do obce Kendice :).