Včelársky krúžok
Gymnázium Jána Adama Raymana

Patronát nad krúžkom

Krúžok vedie certifikovaný včelár včelárstva Včelia Alchýmia.
Včelstvá majú každoročne vyšetrené zimné melivo a príslušná RVPS o kočovke všetko vie.

Včelia farma aktuálne (september 2017) disponuje 37 včelstvami.
Kmeňové včelstvá zastupujú inseminované Tatranky, väčšinu predstavujú voľne párené matky z línie Carnica Sokol a niekoľko Vigoriek.

Včelárstvo sa venuje nielen chovu včiel ale aj spracovaniu včelích produktov - výroba propolisových mastí,tinktúr, čípkov, atď. a s tým súvisiacou Apiterapiou.

Včelia farma sa úspešne zapojila do projektu Adoptuj si úľ. Aktuálne sa ,,obzeráme" po ďalšom projekte :).

Včelárime v úľových zostavách rámikového typu ,,B" v podobe: