PRAVEKÁ ARCHITEKTÚRA

Praveké umenie  -je označenie umenia paleolitu, neolitu a eneolitu, bronzovej a železnej doby. Predstupňom sú prvé abstraktné kruhové symboly rôzneho zoskupenia.

Vznik maliarstva a sochárstva súvisel s rituálmi a mágiou spoločnosti lovcov (napr. jaskynné maľby, jaskynné reliéfy, sošky zvierat). K najstarším pamiatkam patria skalné maľby z južnej Afriky. V Namíbii objavili archeológovia kamenné platne staré 26 000 až 19 000 rokov, s čiernymi a červenými maľbami zebier a nosorožcov V Európe sú známe najmä jaskynné maľby z lokalít Lascaux vo Francúzsku a Altamira v Španielsku. Jaskynné maľby znázorňujú kone, bizóny, nefigurálne kresby čiar a bodov, odtlačky rúk.  V strednej a východnej Európe sa objavujú plastiky žien a zvieracie sošky koní, bizónov a mačiek. U nás k významným pamiatkam pravekého umenia patrí napríklad soška Venuše z Moravian.


Praveká architektúra jv zmysle tvorby vnútorného priestoru v preddejinnej epoche ešte neexistovala. Pri obradných jaskyniach možno hovoriť iba o akustickom priestore. V neolite však vznika jú prvé sídliská z dostupného materiálu. Na Blízkom východe používali utlačenú hlinu alebo sušené tehly, v severnom Taliansku sú zvyšky kolových stavieb s vodnou priekopou, na Pyrenejskom polostrove sú mohutné zvyšky hradieb, v strednej a východnej Európe sa stavali pozdĺžne domy z dreva a hliny.

K najčastejším stavbám patria megalitické stavbymenhir, dolmeny a kromlechy. Ich názvy pochádzajú z keltčiny, samostatné stavby sú ale staršie a Kelti ich pravdepodobne iba druhotne využívali.

  K najznámejším megalitickým stavbám patrí

Kromlech - Stonehenge v Anglicku

- kruhová stavba náboženského účelu, zostavená zo zvislých kameňov preložených bremenom. Architektúra v pravom zmysle slova sa zrodila až vo veľkých starovekých kultúrach Mezopotámie a v Egypte. (priemer takejto stavby mať až stovky metrov)


Archeologické nálezy: oblasť Turecka, Catal – Hüyük Jericho – najstaršie mesto

Kultové stavby:

Megalitické vytvorené z kameňa. Mali slúžiť ako prejav voči božstvu, úcta pretože v preveku bol prvoradý kult Slnka. Poznáme základné tri typy megalitických stavieb:

Menhír je neopracovaný holý kameň vsadený kolmo do zeme. Bol počiatkom chrámového systému.Najznámejšou stavbou tohot typu je alej menhírov v Carnacu (Francúzsko).

Dolmen slúžil hlavne na náboženské rituály. Najznámejšou je jaskyňa Menga (Španielsko).

Kromlechje komplex kombinovaný z menhírov a dolmenov. Má kruhový pôdorys v niektorých prípadoch dosahujúci až stovky metrov.