Spomienky absolventov

 ...zostáva len podstatné,  pozitívne, trvácne...
 

Vraciam sa v mysli po 38 rokoch do svojich stredoškolských lavíc na svoju SVŠ. Čas návratu v ľudskom živote - podobne ako v umeleckej literatúre - je vzrušujúci a obohacujúci. Návrat je totiž opätovný príchod do dávneho času a priestoru, pričom priestor je relatívne stabilný a čas je diferencovaný. Čím je čas odchodu vzdialenejší a čím viac sa „blížime“ do pôvodného priestoru, tým viac sa zvyšuje pocit hĺbky spomienok, ktoré nový čas precedil kvalitatívne tak, že zostáva len podstatné, pozitívne, trvácne. Môj pocit je - aj ako odlesk ďalších životných príbehov - naplnený vďakou profesorom za rozhodujúci krok na ceste za ďalším poznaním, vďakou spolužiakom za súručenstvo, priateľstvo, ktoré napĺňajú aj oných 38 rokov ako kontinuitu týchto hodnotných ľudských vlastností.

Doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.