Spomienky absolventov

 Mnohé by som urobil inak

 Na Gymnáziu Jána Adama Raymana som študoval v rokoch 1993 -1997. V závere štúdia som sa zúčastnil na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a umiestnil som sa na 78. mieste (bronzová medaila). Na základe tohto výsledku som dostal ponuku študovať v Kanade (Laurentian University, University of Toronto) a teraz nastupujem na Princeston University v USA.

Na začiatku gymnaziálneho štúdia sa mi pokazil počítač Commodore 64, na ktorom som hrával hry. Zrazu som mal veľa času. Začal som sa poriadnejšie pripravovať do školy. Najskôr veľmi hlúpo a neefektívne, ale potom som asi zmúdrel. Učil som sa menej a išlo mi to lepšie. Jedným z mojich obľúbených predmetov bola fyzika. Spočiatku preto, že som sa ju vôbec nemusel učiť. Výklad bol zrozumiteľný a učivo jednoduché. Keď som sa zapojil do fyzikálnej olympiády a fyzikálneho korešpondenčného seminára, zistil som, aké veľké mám ešte medzery, a začal som sa fyzike venovať aj mimo školy. A fyzika sa stane mojou profesiou. Veľmi ľutujem, že som s typickou študentskou hlúposťou ignoroval mnohé iné predmety, napr. históriu. Aj preto som sa rozhodol vo svojom živote vylúčiť myšlienku typu „Toto nie je pre mňa.“ - nech je to o hocičom - vede, technike, histórii, literatúre ...

Na svete je obrovské množstvo vecí, ktoré človek môže spoznať a zvládnuť. Všetky určite nie, ale pri rozumnom výbere a pozitívnom prístupe mnohé áno. Výsledok je, že pracuje efektívnejšie, veľmi veľa a je z toho šťastný.

Karol Gregor