Spomienky absolventov

 Aspoň telegraficky

             Gymnázium Jána Adama Raymana ako priamy pokračovateľ Gymnázia na Ul. T. Ševčenka dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie v Prešove, ale aj v celoslovenskom meradle.

            Som vďačný triednemu profesorovi P. Surgentovi, skúseným pedagógom, špičkovým odborníkom aj skvelým a obetavým ľuďom z profesorského zboru (aj p. školníkovi) gymnázia, kde som študoval v rokoch 1972 – 1975, za ich pozitívny prínos a nezabudnuteľný príspevok do môjho života. Vzťah k cudzím jazykom a humanitným predmetom, vedomosti a skúsenosti,  ktoré som získal počas štúdia na gymnáziu, mi významnou mierou pomohli pri vysokoškolskom štúdiu a pri uplatnení sa v živote.

            Pri príležitosti 40. výročia založenia želám gymnáziu veľa úspechov v ďalšej tvorivej a často nedocenenej činnosti.

Marián Tomášik
             
 
veľvyslanec SR v Thajsku