Spomienky absolventov

 Kdesi na Ulici Tarasa Ševčenka...

 Je starou pravdou, že za to, čomu hovorievame všeobecný rozhľad, vďačíme predovšetkým strednej škole. V prípade všeobecnovzdelávacej školy, akou je gymnázium, to platí dvojnásobne. Ak po krátkom spoločenskom rozhovore s niekým dôjdete k názoru, že je to hlupák, alebo naopak získate pocit, že ide o zaujímavého človeka, hodnotíte okrem jeho vlastných daností z veľkej časti aj tú „jeho“ strednú školu.

Vybavení iba znalosťami v niektorom zo stále špecializovanejších, a teda stále sa zužujúcich odborov, boli by sme vlastne iba bezduché súčiastky stroja, ktoré by nedovideli k riadiacim pákam. Ba ani by netušili, kto, kedy, ako a prečo nimi hýbe. A či tak robí v našom záujme, alebo proti nemu. Takže stačí iba trochu, ale naozaj iba trochu, preháňať, aby sme mohli povedať, že základom kvalitnej demokracie je dobrá stredná škola.

Avšak dôveryhodnejšia než všeobecné úvahy je osobná skúsenosť. Tá moja je možno trochu typická pre dobu, ktorú žijeme. Na gymnáziu, ktoré vtedy sídlilo na Ulici Tarasa Ševčenka v Prešove, som sa zaoberal najmä matematikou, fyzikou a programovaním. Zúčastňoval som sa na súťažiach v týchto disciplínach, a to aj medzinárodných. Ako by sa na základe tohto všetkého dalo očakávať, vyštudoval som Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity v Prahe, konkrétne odbor teoretická fyzika. Už omnoho menej by sa asi po tomto prológu predpokladalo, že som sa už popri škole začal venovať činnostiam veľmi vzdialeným môjmu pôvodnému smerovaniu. Neskôr tieto moje, povedzme, nové záujmy prevážili. Dnes som zástupcom šéfredaktora kultúrno-spoločenského časopisu, vyšlo mi pár kníh, vrátane zbierky básní, podieľam sa na produkovaní divadla či siete festivalov, aj ďalšie moje aktivity sa pohybujú zhruba v tomto rámci. Dokonca som mal možnosť podieľať sa na formulovaní niekoľkých legislatívnych noriem v Česku, kde žijem, i na Slovensku. Znalosti, ktoré dnes využívam, som rozhodne nezískal pri štúdiu teoretickej fyziky, ale kdesi na Ulici Tarasa Ševčenka v Prešove. Myslím si, že ak niekto môže úspešne - za krátky čas - úplne zmeniť odbor, v ktorom pôsobí, vyštudoval dobrú strednú školu. Tá moja medzitým zmenila sídlo i názov. Dnes sa volá Gymnázium Jána Adama Raymana.

                                                Vladimír Skalský

                             šéfredaktor internetového spravodajského servera Český a slovenský svet
                               
                 
            zástupca šéfredaktora časopisu Slovenské dotyky v Prahe
                                                               1. podpredseda Slovensko – českého klubu v Prahe
                                ekonomický riaditeľ Slovensko – českého klubu v Prahe