Spomienky absolventov

 


 


Tak sa rodila pevná vôľa

Som absolventom bývalej SVŠ-ky Svojdomov, ktorú som ukončil v roku 1967. Neviem, či som sa v doterajšom živote výrazne presadil, ale viem – tu som sa naučil, že zadarmo v živote nič nezískam. Jedinou cestou k úspechu je poctivý prístup k riešeniu každého problému a pevná vôľa.

Veľmi rád si spomínam na slová profesora Hajdučka: „Bratyšku, ta ty tu nepatríš, ty hľadaj kamaráta v nižšom klase. Bratyšku, ta ty budeš cez vakácie močiť nohy v Toryse s angličtinou v ruke a pripravovať sa na reparát.“ Aby sa tieto slová nenaplnili, robil som všetko a vypestovala sa vo mne pevná vôľa ísť cez prekážky a dosiahnuť vytúžený cieľ.

SVŠ-ka mala výborný profesorský zbor, ktorý nás pripravil na život, a verím, že i dnešní pedagógovia pokračujú v dobrom diele svojich predchodcov a že Vaši absolventi budú, podobne ako my, robiť to najlepšie meno tejto škole. Želám Vám veľa úspechov.

generálmajor Ing. Ján Čmilanský
zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády SR