Spomienky absolventov

 


 


Obzretie sa späť

Školské - študentské časy. Ako rád si na ne človek po rokoch spomína. Mne sa naskytla takáto príležitosť práve pri oslavách 40. výročia aj „môjho" gymnázia, vtedy Gymnázia na Ulici Tarasa Ševčenka, na ktorom som získaval vedomosti počas mojich študentských čias v rokoch 1973 - 1977. Mojím prvým triednym profesorom na tejto škole bol pán profesor Chvostaľ, ktorého po jeho odchode do Michaloviec „vystriedala“ pani profesorka Dandárová.

Kvalita gymnázia, či strednej školy sa prejaví až po čase. A že toto gymnázium malo v časoch mojich školských rokov veľmi vysokú úroveň, som si aj ja najviac uvedomil počas štúdia na vysokej škole, ktoré bolo pre mňa oveľa jednoduchšie v porovnaní so študentmi z iných gymnázií a stredných škôl. Jednou z „príčin“, prečo to tak bolo, bola aj matematika, presnejšie povedané pán profesor matematiky Varchola, ktorého všetci volali jednoducho „Piďo“. „Piďo“ nás na hodinách „sekíroval“ neuveriteľným spôsobom. Mne to však veľmi prospelo, pretože vďaka takto získaným vedomostiam som prvé dva semestre na vysokej škole nemusel vynakladať takmer žiadnu zvláštnu námahu. A pritom matematika na vysokej škole bola predmetom, kvôli ktorému musela ukončiť štúdium minimálne tretina študentov. A tak až s odstupom času sme mu boli povďační za to, čo sme mu počas štúdia na gymnáziu zazlievali.

Rád spomínam aj na už nebohého pána profesora Alfréda Rochlitza, prezývaného „Fredy“, ktorý mňa osobne neučil (jeho doménou bola chémia), ale urobil kus obrovskej práce na škole. Vo svojom voľnom čase viedol šachový krúžok a cez jeho ruky prešlo veľa talentov. Naše spoločné šachové stretnutia v chemickom kabinete sú pre mňa dodnes nezabudnuteľným zážitkom. Pán profesor bol - a pre mňa dodnes aj ostal - príkladom zanieteného pedagóga, ktorý dokázal pritiahnuť študentov ku štúdiu aj k mimoškolskej činnosti.

Naša trieda, myslím si, že bola „silnou“ triedou, si rada spomína na  pravidelných absolventských stretnutiach každých päť rokov (Prešovčania aj častejšie na priateľských posedeniach) na gymnázium, ktoré nám pomohlo vzdelať sa a dalo nám dobré základy pre získavanie ďalších  vedomostí na vysokých školách. Radi si spomíname aj na všetky študentské huncútske vylomeniny, ktoré však radšej nebudem rozvádzať, aby mi  pedagogický zbor náhodou nevyčítal, že dávam návody na podobné kúsky terajším študentom.

A čo popriať na záver nášmu „oslávencovi“? Do ďalšej štyridsiatky veľa dobrých pedagógov, samých usilovných študentov, veľa úspechov, jednoducho všetko najlepšie, gymnázium!

Ing. Jozef Polačko
 prednosta KÚ Prešovského kraja