Spomienky absolventov

 Budú ma učiť stále
 

Viac než dvadsať rokov uplynulo odvtedy, čo naša 4.B opustila brány Gymnázia na Ul. Tarasa Ševčenka v Prešove. Dvadsať rokov je v živote človeka veľa, po maturite hádam najproduktívnejší vek. Každý zo spolužiakov sa vydal na vlastnú cestu, hľadal cieľ, ktorý sa v osemnástich zdá neskutočne blízko. Mnohí ho mali jasný, niektorí len tušili, čo by chceli robiť či dosiahnuť. Patrila som k tej prvej skupine. Už na základnej škole som chcela študovať žurnalistiku a to sa mi aj podarilo. Na gymnáziu sme mali umelecký krúžok, ktorého duchovným otcom bol náš výborný slovenčinár pán profesor Andrej Rovňák. Stretávali sme sa, aby sme si navzájom prečítali ukážky z vlastnej tvorby, ukázali výtvarné dielka, či zahrali vlastnú pieseň. Boli to milé diskusie, ktoré ma len utvrdili v tom, že moja budúca profesia sa musí týkať novín alebo literatúry. Stredoškolák by už mal mať aspoň predstavu, čo chce v budúcnosti robiť. Ak natrafí na učiteľov, ktorí ho v jeho záujmoch podporia, má šťastie. Dobrý učiteľ je nezabudnuteľný. Paradoxne - aj ten zlý. U nás prevažovali tí prví. Nikdy nezabudnem na mená – Rovňák, Rochlitz, Demková a Skladan. Bez toho, aby o tom vedeli, učili ma ešte dlho po maturite a budú ma učiť stále. Boli to nielen výborní učitelia, ale aj vzácni ľudia. Dali mi do života viac, než museli.

„Nech sa ocitnete kdekoľvek, nech vás stihne čokoľvek, zapamätajte si, že najväčšou hodnotou v živote je čisté svedomie a pokojný spánok,“ povedal nám pred odchodom do „veľkého sveta“ profesor Rovňák. Veľmi často som si na tie slová spomenula ...

Dvadsať rokov je dlhý čas. Zostarli sme, nezmúdreli, len získali skúsenosti, naše deti už tiež chodia na stredné školy ...  To len nám sa zdá, že ešte stále máme sedemnásť. Život však ide ďalej, bez ohľadu na to, čo by sme chceli. Veď aj to naše „dolné gymko“ sa dnes už volá inak a márne by sme ho hľadali na pôvodnej adrese. Iní študenti vymýšľajú profesorom prezývky a trasú sa pred písomkami. Chceli by sme im odkázať – nebojte sa, budete radi spomínať. Potom to bude všetko inak ...

             Ľudmila Olexová – Štrausová
       
        novinárka