Spomienky absolventov

 Spomínam a ďakujem

Gymnázium na Ul. T. Ševčenka som absolvoval v rokoch 1976 - 80 pod vedením triednej profesorky Márie Kreutzovej. Najväčším zážitkom a milou spomienkou na túto etapu života mi zostala spolužiačka Ľuboslava Stanislavová, s ktorou sme v jednej triede absolvovali túto časť nášho života. Od nej som odpísal najviac domácich úloh. V roku 1982 sme sa vzali a doposiaľ spolu žijeme už 19 rokov a vychovávame naše deti - dcéru a syna.

Aj keď po ukončení školy sme natrvalo opustili Prešov, stále sa  radi vraciame, pretože tu máme naše rodiny. Nezabudneme prejsť aj okolo budovy nášho gymnázia, kde si zaspomíname na krásne študentské časy.

Taktiež veľmi rád spomínam na profesorku biológie Dandárovú, ktorá vo mne objavila vzťah k prírode a prírodným vedám, a tak vlastne aj ona položila základy môjho ďalšieho profesionálneho smerovania.

Po skončení gymnázia som absolvoval Vojenskú lekársku akadémiu v Hradci Králové a potom postgraduálne štúdium v Košiciach. Nakoniec som skončil na svojom terajšom pracovisku - vo Vojenskej nemocnici v Bratislave. Po opakovaných študijných pobytoch v USA a Európe som ako 36‑ročný vyhral konkurz na miesto primára traumatologického oddelenia a túto funkciu zastávam až doposiaľ. Vzhľadom k tomu, že som od malička aktívne športoval (počas gymnázia cestnú cyklistiku za Lokomotívu Prešov), aj vo svojej profesionálnej praxi sa venujem prevažne športovej úrazovej chirurgii. Som lekárom stolnotenisovej a ženskej basketbalovej reprezentácie. V roku 2000 som absolvoval olympijské hry v Sydney ako lekár výpravy a teraz som bol schválený ako šéflekár LOH 2004 v Aténach.

Vo svojom živote nikdy nezabudnem na výchovu a vzdelanie, ktoré mi dalo Gymnázium  na Ul. T. Ševčenka v Prešove. Prajem celému profesorskému zboru, aby každý absolvent ich gymnázia mal naň také dobré spomienky ako ja a dosiahol v živote to, čo si zaumieni. Vedeniu a profesorskému zboru prajem k okrúhlemu jubileu mnoho trpezlivosti, zdravia a radosti zo svojich absolventov.

 MUDr. Branislav Delej, CSc.