Mená študentov GJAR

 


1963/1964

Trieda: 3. A
Tr.prof.: Marta Dubayová

1. Vladimír Baran
2. Štefan Bialončík
3. Marta Dziaková
4. Mária Grebečiová
5. Andrej Havrila
6. Vladimír Kopecký
7. Ľudmila Kvintová
8. Mária Olejníková
9. Margita Onderčová *
10. Jozef Petro
11. Jozef Rusnák
12. Jozef Sabol
13. Eva Slavkovská
14. Mária Sovičová
15. Marta Stankovičová
16. Silvia Szeghyová *
17. Peter Vladyka *
18. Jana Vraňuchová
Trieda: 3. B
Tr.prof.: Dezider Jacko

1. Mária Bogdaňová
2. Mária Ciprusová
3. Gabriela De Rossi
4. Terézia Galajdová
5. Viera Gančevová
6. Miroslav Guľaš
7. Anna Hatalová
8. Zlatica Hlávková
9. Paulína Kalinová
10. Helena Knutová
11. Anna Kolesárová
12. Anna Mattová
13. Július Mega
14. Žofia Miščáková
15. Paulína Olejárová
16. Albert Olejník
17. Mária Potašová
18. Anna Potočňáková
19. Juraj Sabol
20. Marta Sabolová
21. Alžbeta Sabová
22. Anton Sedlák
23. Helena Smolková
24. Mária Vorobelová
25. Zlatica Žebrová
Trieda: 3. C
Tr.prof.: Viliam Ovád

1. Oľga Barillová *
2. Marián Bartoš
3. Jarmila Bednáriková *
4. Milena Berková
5. Ela Červeňáková
6. Pavel Dzurilla *
7. Anna Fiľakovská
8. Milan Gomulec
9. Imrich Halmi
10. Jozef Hučko *
11. Gabriela Kišidayová
12. Ján Leško
13. Pavol Marcin
14. Jozef Olejár *
15. Nadežda Podhájecká
16. Margita Potočňáková
17. Miroslav Procik *
18. Anna Rozkošová
19. Kunigunda Szabová
20. Milan Šmiga
21. František Štofko
22. Viera Vronská *
23. Ladislav Zibura
Trieda: 3. D
Tr.prof.: Alfréd Rochlitz

1. Mária Ďaďovská
2. Kristína Dudeková
3. Jozef Fabián
4. Cecília Fortunová *
5. Magdaléna Hlinková
6. Milan Kaščák
7. Ľudmila Kočišková
8. František Kovalčík
9. Monika Líšková
10. Peter Mešša
11. Marcel Miháľ
12. Agnesa Mižaninová
13. Inge Nováková *
14. Ivan Olejár
15. Mária Ondovčínová *
16. Anton Priščák
17. Jarmila Sipská
18. Marta Skladaná
19. Jozef Timko